Afspraken

Om het spreekuur te bezoeken moet u van tevoren een afspraak maken. U kunt daarvoor bellen tussen 08.00 – 12.00 uur . De assistente zal u vragen naar de reden van uw komst. Zij doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard van uw klachten. De assistente is daarvoor opgeleid en is - net als de arts - verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Dagelijks zijn de tijden voor spreekuren op afspraak:
Tussen   8.00 – 10.30 uur
Tussen 14.00 – 15.30 uur

De assistente reserveert in principe 10 minuten per afspraak. Wanneer u denkt méér tijd nodig te hebben, dan kunt u dat aangeven bij het maken van de afspraak.

Wij stellen het op prijs als u tijdig afbelt indien u niet naar de praktijk kunt komen voor uw afspraak. Niet afbellen kan in rekening worden gebracht !