Praktijkondersteuners

Onze praktijkondersteuner Ellen Romijn ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor chronische ziekten, m.n. suikerziekte, maar ook hart- en vaatziekten. Zij heeft daarvoor haar eigen spreekuur op woensdag en donderdag.

Op vrijdagmiddag is Rachid Belkaid aanwezig, hij is als POH-GGZ breed gespecialiseerd in de psychiatrie en aangesloten bij de Forta Groep. In het leven kunnen er onverwachte tegenslagen of problemen opduiken. Als gevolg hiervan kunnen er klachten ontstaan van verschillende aard, zoals sombere gevoelens en gedachten of moeite met het verwerken van rouw en verlies. Hierdoor kan het zijn dat u tijdelijk niet goed functioneert. Samen met de POH-GGZ kunt u onderzoeken hoe u deze situatie kunt verbeteren.

Ouderenverpleegkundige Willy van der Westen ondersteunt de huisartsen bij het kaart brengen van de zorgbehoefte van de oudere patienten.