Spoedgevallen overdag

Wanneer er overdag sprake is van spoedeisende situaties kunt u bellen met onze spoedlijn (010) 292 04 39. Tussen 8.00 – 17.00 uur wordt u op deze lijn direct te woord gestaan door een van onze assistentes. Indien u ons normale nummer belt, kiest u voor optie 1 voor spoedgevallen.  Buiten kantooruren belt u de Huisartsenpost Zuid: (010) 2909888 !

Misbruik van de spoedlijn wordt niet gewaardeerd!

Gebruikt u dit nummer alleen in geval van nood.