Huisartspraktijk Van der Ree is geopend op:
ma t/m vrij van 08:00u - 17:00u, woensdag na 12:00 gesloten
Telefoonnummer:
010-482 16 68
Telefoonnummer: 010-482 16 68
Geopend op: ma t/m vrij van 08:00u - 17:00u, woensdag na 12:00 gesloten

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartspraktijk Van der Ree


Huisartspraktijk Van der Ree

Backershagen 176-c
3078 SB Rotterdam
Telefoon: 010-4821668
Spoed: 010-2920439
Receptenlijn: 010-4836293

OV: halte Akkeroord.

Voldoende gratis parkeergelegenheid.

De praktijk bevindt zich op de begane grond van de middelste woontoren.

E-Mail: info@praktijkvanderree.nl

KvK-nummer: 24461785

praktijknieuwenoord.praktijkinfo.nl

E-mail: info@praktijkvanderree.nl


Afspraken

Om het spreekuur te bezoeken moet u van tevoren een afspraak maken. U kunt daarvoor bellen tussen 08.00 – 12.00 uur . De assistente zal u vragen naar de reden van uw komst. Zij doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard van uw klachten. De assistente is daarvoor opgeleid en is - net als de arts - verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Dagelijks zijn de tijden voor spreekuren op afspraak:
Tussen   8.00 – 10.30 uur
Tussen 14.00 – 15.30 uur

De assistente reserveert in principe 10 minuten per afspraak. Wanneer u denkt méér tijd nodig te hebben, dan kunt u dat aangeven bij het maken van de afspraak.

Wij stellen het op prijs als u tijdig afbelt indien u niet naar de praktijk kunt komen voor uw afspraak. Niet afbellen kan in rekening worden gebracht !

Assistentenspreekuur

Onze praktijkassistentes  zijn speciaal opgeleid en daardoor op de hoogte van uiteenlopende zaken. Bij hen kunt u in principe terecht met al uw vragen. Ook kunt u met hen een afspraak maken voor de volgende zaken of verrichtingen:

 • bloeddruk meten als onderdeel van risico berekening van Hart& Vaatziekten.
 • bloedsuiker bepalingen
 • hechtingen verwijderen
 • injecties en vaccinaties
 • oren uitspuiten
 • uitstrijkjes maken
 • urine onderzoek
 • behandeling met stikstof
 • verwijsbrieven en formulieren
 • wondverzorging
 • zwangerschapstest
 • informatie

De assistentes hebben eigen spreekuur blokken, u kunt telefonisch zelf een afspraak maken met de assistente.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Ook 's avonds, tijdens het weekend of op feestdagen, kunt u medische hulp nodig hebben. De Huisartsenpost Zuid bevindt zich bij het Maasstad ziekenhuis op het Spoedplein, naast de SEH. Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam.
Daar worden de avond-, nacht en weekenddiensten u aangeboden door de samenwerkende huisartsen.

De huisartsenpost is iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag, zondag en op feestdagen geopend.
De huisartsen zijn daar voor spoedgevallen die niet kunnen wachten. Voor alle klachten die kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer aanwezig is, dient u geen beroep te doen op de Huisartsenpost.

Telefoonnummer: (010) 290 98 88


Voor nadere informatie over de huisartsenpost zie de website: www.huisartsenpostenrijnmond.nl , zie HAP Zuid.

Als u niet zeker bent of u de huisarstenpost nodig heeft of niet kunt u de ernst van uw klacht zelf inschatten via de website www.Thuisarts.nl of met de APP: Moet ik naar de dokter, zie www.moetiknaardedokter.nl   (Deze bronnen zullen binnenkort gaan samenwerken).

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten voor medicijnen die u dagelijks of voor langere tijd moet gebruiken, kunnen op verschillende manieren worden aangevraagd.

Sinds kort werken de apotheken middels een centrale medicijnlevering. Dit betekent dat er 1-2 werkdagen zitten tussen de bestelling en het leveren van de chronische medicatie. Houdt u hier s.v.p rekening mee! Medicijnen voor acuut gebruik, zoals antibiotica of pijnmedicatie, zijn wel op voorraad.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over medicatie dient u contact op te nemen met de praktijk. De assistentes zijn meer dan bereid om u te woord te staan.    

Het bestellen van medicijnen kan als volgt:         

A. Via de receptenlijn.

Deze is 24 uur per dag bereikbaar. Telefoon (010) 483 62 93.  U kunt de receptenlijn ook via ons normale nummer (010) 4821668 bereiken. U kiest dan voor optie 2. U wordt dan direct doorverbonden. Houdt uw medicatie bij de hand. De volgende vragen worden gesteld.

 • uw naam
 • uw geboortedatum
 • het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
 • de naam van uw apotheek
 • de naam van het geneesmiddel en de dosering

B. Aan de balie.

Aan de balie kunt u de lege doosjes afgeven bij de assistentes. Let u erop dat de etiketten nog op de doosjes zitten. Er bestaat ook de mogelijkheid dat u gewoon een duidelijk briefje inlevert. Aan de balie kunt u een voorbeeldformulier vragen.

C. In de vakantie of tijdens afwezigheid van de huisarts

In vakanties kunt u chronische medicatie direct via uw eigen apotheek bestellen voor max. de duur van de vakantie.

D. Digitaal

Door in te loggen via het blokje 'Interactie' kunt u uw herhalingen digitaal aanvragen. U moet u hiervoor wel eerst registreren.


N.B Langdurig gebruik geneesmiddelen

Bij langdurig gebruik van geneesmiddelen is het verstandig regelmatig op controle te komen. Ook de assistente kan u vragen een afspraak te maken. Of u wordt bij de apotheker erop geattendeerd dat u een afspraak moet maken bij uw huisarts. Bij vragen over geneesmiddelen moet u altijd de oude verpakking meenemen.

Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

 

Klachtenformulier

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag geopend van 8.00 – 17.00 uur.
Behalve op woensdagmiddag, dan wordt de praktijk waargenomen vanaf 12.00 uur door
dr. Raja, Grote Hagen 98, in verzorgingstehuis Meerweide. tel. 010 - 310 62 82

Voor waarneming zie i.h.a. klik hier.

Praktijkondersteuners

Onze praktijkondersteuner Ellen Romijn ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor chronische ziekten, m.n. suikerziekte, maar ook hart- en vaatziekten. Zij heeft daarvoor haar eigen spreekuur op woensdag en donderdag.

Op vrijdag is Rachid Belkaid aanwezig, hij is als POH-GGZ breed gespecialiseerd in de psychiatrie. In het leven kunnen er onverwachte tegenslagen of problemen opduiken. Als gevolg hiervan kunnen er klachten ontstaan van verschillende aard, zoals sombere gevoelens en gedachten of moeite met het verwerken van rouw en verlies. Hierdoor kan het zijn dat u tijdelijk niet goed functioneert. Samen met de POH-GGZ kunt u onderzoeken hoe u deze situatie kunt verbeteren. 

Spoedgevallen overdag

Wanneer er overdag sprake is van spoedeisende situaties kunt u bellen met onze spoedlijn (010) 292 04 39. Tussen 8.00 – 17.00 uur wordt u op deze lijn direct te woord gestaan door een van onze assistentes. Indien u ons normale nummer belt, kiest u voor optie 1 voor spoedgevallen.  Buiten kantooruren belt u de Huisartsenpost Zuid: (010) 2909888 !

Misbruik van de spoedlijn wordt niet gewaardeerd!

Gebruikt u dit nummer alleen in geval van nood.

 

Uitslagen van gedaan onderzoek

U kunt telefonisch contact opnemen voor adviezen en uitslagen van onderzoeken, liefst 's middags. Voor Echo/ Rontgen en Laboratorium via de STAR uitslagen geldt dat die in het algemeen de volgende dag binnen zijn. Laboratoriumuitslagen via de ziekenhuizen duren langer.
De huisarts beoordeelt de uitslagen zelf en geeft een advies voor het verdere beleid. Wanneer daar aanleiding toe is, zal de huisarts zelf bellen om de uitslag met u te bespreken. Daarom is het belangrijk dat we over uw actuele telefoonnummer beschikken. 

 

Vakantie

Indien de praktijk gesloten is, is er altijd een waarnemend huisarts beschikbaar. Neemt u ALTIJD  vooraf  telefonisch contact op met de waarnemend huisarts.

 

Waarnemend huisartsen in de vakantie:

Wanneer uw achternaam begint met de letter A tm K:

Huisartspraktijk Keizerswaard

Oldenhagen 58

tel. 010-482 42 06

 

Wanneer uw achternaam begint met de letter L t/m Z:

Huisartsenpraktijk IJsselmonde

Grote Hagen 98, in verzorgingstehuis Meerweide.

tel. 010 - 310 62 82

 

 

 

 

 

DE PRAKTIJK IS GESLOTEN OP DE VOLGENDE DAGEN:

 

 


Herfstvakantie         22 t/m 26 oktober

 

Kerstvakantie          24 t/m 28 december

 

Verhinderd?

Wanneer u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, laat het ons dan op tijd weten! Zo kan iemand anders eventueel van die tijd gebruik maken. Afspraken die niet worden afgebeld, kunnen in rekening worden gebracht als een telefonisch consult.

Visites

Wanneer uw gezondheid het niet toelaat om het spreekuur te bezoeken, dan kunt u een visite aanvragen. Bel daarvoor tussen 8.00 – 10.00 uur, zodat de assistente een eventuele visite nog voor dezelfde dag in de agenda kan plannen. Wij streven er echter naar om zoveel mogelijk zorg te verlenen op de praktijk.

In geval van een spoedvisite kan het voorkomen dat het spreekuurschema moet worden aangepast.

 

Wijzigingsformulier

Bij wijzigingen in adres en/of telefoonnummer/ mobiel GSM-nummer of Email-adres kunt u dit aan de assistente doorgeven.

Ook als u verhuist of naar een andere huisarts gaat en dus uitgeschreven wilt worden, kunt u dit met het onderstaande formulier aan ons doorgeven. Geeft u daarbij aan of alle gezinsleden van hetzelfde adres meeverhuizen, of dat er 1 of meer personen op het oude adres blijven wonen.

De nieuwe huisarts kan uw dossier bij ons opvragen, wij zullen dat electronisch verzenden.

Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Wijzigingsformulier

Klik op bovenstaande link, vul het formulier in en stuur het op naar de praktijk of mail het naar info@praktijkvanderree.nl

 

 

Nachtdienst

Wanneer de huisarts nachtdienst heeft gehad op de Huisartsenpost, is de daaropvolgende dag zijn praktijk gesloten. Voor dringende gevallen kunt u dan bellen naar 010-286 50 50. Zij kunnen u de gegevens van de waarnemend huisarts doorgeven. Wij adviseren u echter om slechts contact op te nemen met een waarnemend huisarts, indien u absoluut niet kunt wachten tot de volgende werkdag.

Tel. (010) 286 50 50

 

Contact

Spoednummer 010-2920439
 

Huisartspraktijk Van der Ree

Backershagen 176-c
3078 SB Rotterdam
Telefoon:
010-4821668
Receptenlijn:
010-4836293
KvK:
24461785
OV: halte Akkeroord.
Voldoende gratis parkeergelegenheid.
De praktijk bevindt zich op de begane grond van de middelste woontoren.
E-Mail: info@praktijkvanderree.nl
Routebeschrijving >

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen